مجله دنیای برند

امروزه برند سهم عمده ای از سرمایه و ثروت بنگاه اقتصادی محسوب می شود و کنترل آن جزء فعالیتهای استراتژیک سازمانی می باشد. ارزش برند در واقع ارزش افزوده ای است که یک محصول توسط برندش ایجاد می کند. ارزشگذاری برند برای نخستین بار در سال 2001 میلادی و به پیشنهاد دو کشور فرانسه و انگلیس صورت گرفت و رفته رفته جای خود را در محاسبات مالی دارایی های نامشهود باز کرد.
در راستای سنجش مالی یک برند – بعنوان یک دارائی نا مشهود - مقوله ارزش گذاری برند در دنیا در موسسه ایزو در سال 2010 منجر به انتشار استاندارد بین المللی ایزو 10668 (استاندارد ارزیابی برند) گردید.

این استاندارد بین المللی قواعد مورد نیاز را برای ارزش گذاری یک برند مشخص می کند و تعیین کننده الزاماتی پیرامون رویه ها و روشهای اندازه گیری ارزش مالی برند می باشد،که چارچوبی شامل اهداف مبانی ، رویکردها و روشهای ارزیابی و منابع داده ها و مفروضات کیفیت را مشخص می نماید.

راهنمائی های این استاندارد برای کاربران یک تجزیه و تحلیل سه وجهی که بر پارامترهای قانونی، رفتاری، مالی تمرکز دارد را بصورت هماهنگ در سراسر جهان ارائه میدهد. تحلیل این سه پارامتر به یک نتیجه کامل در ارزش گذاری برند منتهی می شود.

اهداف ارزشگذاری برند:

- تامین منابع و جذب شریک تجاری
-  ارزش گذاری سهام و ورود بازار بورس
- اخذ وام و تسهیلات بانکی
 - درج در گزارشات مالی و حسابداری
 - پرداخت خسارت، دیون و ورشکستگی
 - استفاده در دعاوی حقوقی و قضایی
-  استفاده به عنوان آورده در سرمایه گذاری شرکت داخلی و خارجی

لذا کلینیک برند به عنوان تنها نماینده موسسه SWISS QC در ایران کلیه خدمات ارزش گذاری برند را در کوتاهترین زمان ممکن به بنگاهها ارائه می دهد.

banner brandworld

banner ulepress

banner ebcl